Gesprek met ouders

Wanneer het thuis behoorlijk moeilijk loopt.

We begeleiden jou en je gezin aan huis.

Meisje en begeleidster op feest

Voor jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

We begeleiden jou en je gezin.

In een leefgroep of via trajectbegeleiding.

Op eigen benen

Voor jongeren vanaf 16 jaar.

We begeleiden je om zelfstandig te leren leven.

Via kamertraining of begeleid wonen.

Recent

Boek 70 jaar Onze Kinderen 70 jaar OK
During the month of May, the book "THERE IS ALWAYS A FUTURE. A book full of stories and testimonies of young people, parents, carers and key figures, Following 70 years of association Our Children. You can already sign up now. - 06.04.2016
Oikonde-Tielt nu deel van vzw Onze Kinderen Oikonde-Tielt
Sinds 1 januari 2014 werd de vroegere vzw Oikonde-Tielt overgenomen door de vzw Onze Kinderen. Oikonde-Tielt is een dienst met ruime ervaring op het vlak van thuisbegeleiding in de Bijzondere Jeugdbijstand. - 27.02.2014
Jozef Camerlynck en Simonne Vanneste Jozef Camerlynck en Simonne Vanneste
Vrij verrassend voor heel wat Roeselarenaars, maar niet voor wie de vzw Onze Kinderen goed kent, zijn Jozef Camerlynck en Simonne Vanneste uitgeroepen tot hét Talent van Roeselare. - 29.06.2013

Projecten

Ouders wisselen ervaring uit rond opvoeden Opvoedingsondersteuning
In essentie willen we samen met de ouders werken rond hun ongerustheid, onzekerheid en vragen rond opvoeding. We organiseren maandelijks ontmoetingsmomenten, zo laagdrempelig mogelijk en steeds in groepsverband. - 04.06.2012