Opvoedingsondersteuning

Uit een experimenteerperiode van een 3-tal jaar, dit in verschillende samenwerkingsverbanden, zijn we tot een project gekomen voor en met en door ouders rond opvoedingsondersteuning.  In essentie willen we samen met de ouders werken rond hun ongerustheid, onzekerheid en vragen rond opvoeding.  We organiseren maandelijks ontmoetingsdagen of –avonden waarin wij niet de ouders de les spellen maar waarin we zelf luisteren naar de ouders en de betekenis die zij aan de dingen geven. We proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn en steeds in groepsverband. De inhoud van de avonden wordt opgemaakt tesamen met de ouders.  Op hun vraag is het soms met hun kinderen, soms zonder kinderen.


Enkele voorbeelden :

  • deelname aan de week van de opvoeding door met een wafelkraampje op de Roeselaarse dinsdagmarkt te staan
  • we organiseerden tesamen met de ouders een dag aan zee
  • we organiseerden samen met de ouders een vormingsspel rond communicatie, opvoeding, tienerthema’s,…
  • we organiseerden tesamen met de ouders een BBQ
  • en ouders die elkaar toevallig in Roeselare tegenkomen spreken af en drinken een potje koffie