Ambulante Jeugdhulp Oikonde-Tielt

De vzw Oikonde-Tielt werd op 01.01.2014 deel van de vzw Onze Kinderen te Roeselare-Rumbeke. De omslag naar het Experimenteel Modulair Kader en de Integrale Jeugdhulpverlening, beide in opdracht van de Vlaamse Overheid, maken dat de teksten op deze webpagina's momenteel onderhevig zijn aan een discussie die zal leiden tot een aanpassing van de werking conform de nieuwe regelgeving. De verwachting is dat de aangepaste teksten over de inhoudelijke en organisatorische aanpassingen klaar zullen zijn op 01.09.2014.


THUISBEGELEIDING

Ambulante Jeugdhulp Tielt wil aan kinderen, jongeren en aan de gezinnen waarin zij verblijven en waarbij er sprake is van een problematische opvoedingssituatie, hulpverlening aanbieden met als bedoeling te streven naar een toestand waarbij het gezin opnieuw 'greep krijgt' op haar samenleven en waarbij de ontwikkeling van de gezinsleden meer kansen krijgt.


KORTDURENDE THUISBEGELEIDING

De Kortdurende Thuisbegeleiding heeft een capaciteit van 16 begeleidingen. Deze capaciteit wordt opgesplitst in twee hulpverleningsmodules:

Het hulpverleningsaanbod binnen beide werkvormen is geŽnt op jarenlange ervaring binnen het voormalige jongerenproject van de VZW Oikonde Tielt