Jozef Camerlynck en Simonne Vanneste

Vrij verrassend voor heel wat Roeselarenaars, maar niet voor
wie de vzw Onze Kinderen goed kent, zijn Jozef Camerlynck en Simonne Vanneste
uitgeroepen tot hét Talent van Roeselare. Zij werden op vrijdagavond 28
juni in zaal OCAR door schepen Kris Declercq geproclameerd als de meest
verdienstelijke van meer dan honderd Roeselarenaren die voor deze
verkiezing waren genomineerd. Ze klopten grote namen als Albrecht
Rodenbach, Adriaan Willaert of Jempi Monseré.

 

Lees meer op Focus / WTV 

Lees meer in  het Nieuwsblad