Wie zin widder?

Het dagcentrum de Trompet is een afdeling van vzw Onze Kinderen. Vzw Onze Kinderen is erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn. Het dagcentrum maakt deel uit van de cluster Ambulante Jeugdhulp Roeselare.