Wuk doewe?

Dagbegeleiding

Na school en in de vakantie komen de kinderen naar de Trompet. Ze maken er huiswerk, spelen, praten, knutselen, gaan naar de voetbal of de dansclub, eten, ... Ze maken er vriendjes, krijgen ruzie, hebben vaak plezier en vervelen zich ook wel eens. Op die manier leren ze samen spelen met alle kinderen, regels naleven, ruzies oplossen, een plezante hobby vinden, gezag van volwassenen aanvaarden, …

Contextbegeleiding

Bij elk gezin komen 2 gezinsbegeleiders. Om de veertien dagen is er een gesprek aan huis of in de Trompet. Er kan gewerkt worden aan de moeilijkheden die de ouders ondervinden met de kinderen, met elkaar, de familie, de geldzaken, verschillende diensten, de school,… Tussendoor kan het gezin altijd op het dagcentrum terecht.

Individuele begeleiding

Ieder kind in de Trompet krijgt individuele begeleiding van één van de gezinsbegeleiders. Bij de start van de begeleiding krijgt jouw kind na ongeveer een periode van één maand vier coachingsgesprekken. Deze gesprekken gaan over:

  • de afspraken en de regels in de Trompet.
  • hoe voel je je in de groep?
  • waarom is er begeleiding in mijn gezin?
  • wat zijn mijn rechten in de jeugdhulp?

Na deze gesprekken wordt er samen met het kind en het gezin afgesproken over welke thema's de individuele begeleiding zal gaan.

Schoolbegeleiding

De kinderen brengen een groot deel van de dag op school door. We vinden het daarom belangrijk hen te begeleiden bij het huiswerk wanneer er moeilijkheden zijn met andere kinderen of met de leerkracht. We houden ook regelmatig contact met school, in samenspraak met de ouders. We werken aan een goede samenwerking met school.


En dan ook nog...

Kampen:

De kinderen van de Trompet gaan samen met de begeleiders in de herfst- en zomervakantie op kamp. Op kamp leren begeleiders en kinderen elkaar beter kennen. En leren ze beter met elkaar omgaan. Het kamp kan een nieuwe postieve ervaring zijn voor het kind en de ouders.

Gezinsactiviteiten:

De Trompet organiseert gezinsactiviteiten, zoals een nieuwjaarsreceptie, een fotoavond, een evaluatie over de werking van de Trompet enz.