Stacks Image 155
De initiële doelstelling is het aanbieden van trajecthulpverlening aan adolescenten en hun leefomgeving vanuit het geloof in de positieve mogelijkheden en problem-solving vaardigheden van het cliëntsysteem zodat ze (opnieuw) verbinding kunnen maken met zichzelf en met elkaar.
Uitgangspunt is de visie dat ‘elke mens uniek is in zijn situatie’. Ervaringsgericht leren staat hierbij centraal zodat cliënten, omkaderd door begeleiding, (nieuwe) ervaringen kunnen opdoen die groeikansen bieden zodat wat is vastgelopen gedeblokkeerd geraakt. Dit impliceert dat Log-In zich engageert om bij problematieken en hulpvragen aanklampend en geduldig te zoeken naar mogelijkheden in de begeleiding.