Inloggen?

Samen met …

… 23 jongeren en hun context tussen de 14 en 18 jaar (verlengbaar binnen de vrijwilligheid tot en met 25 jaar) vanuit een moeilijke situatie.
Hulpverlening kan best vorm krijgen in de dagelijkse leefomgeving van de jongere en het gezin. Verblijf kan ingezet worden als tijdelijke ondersteuning.

… steunfiguren

Een relatie aangaan heeft tijd nodig. Vertrouwen geef je immers niet zomaar aan iedereen. Daarom proberen we ervoor te zorgen dat de individuele begeleider en de contextbegeleider gedurende het volledige traject dezelfde blijven indien wenselijk.
Stacks Image 23
Een mens kan in zijn eentje niet overleven, hij heeft de nabijheid van anderen nodig.
Dalai Lama

Traject?

Contextbegeleiding

Stacks Image 69
Onze doelgroep zijn gezinssystemen waar door maatschappelijke, individuele of relationele problemen de dynamiek in het gezin verstoord is en de ontplooiing van één of meerdere individuen in het gedrang komt.

De hulpverlening is erop gericht de krachten van het gezin te (her)ontdekken en te versterken zodat de gezinsleden er (opnieuw) op kunnen vertrouwen tot oplossingen te komen die voor henzelf en hun omgeving aanvaardbaar zijn.

Contextbegeleiding kan mobiel (in de context) en ambulant (in de organisatie) gebeuren.

Contextbegeleiding is een vast deel van alle begeleidingen in Log-In.

Verblijf

Stacks Image 41
Jongeren vanaf 14 jaar kunnen gedeeltelijk of volledig in de Log-In verblijven. Ze maken dan deel uit van de groep of wonen op studio.

In de groep verblijven jongeren die de behoefte hebben aan de nabijheid van begeleiding en nog te oefenen hebben in praktische en sociale vaardigheden.
Naast een aantal gemeenschappelijke ruimtes heeft iedere jongere een eigen kamer die zelf mag ingericht worden.

De studioformule is er voor die jongeren die reeds een mate van zelfstandigheid hebben bereikt zodat ze de kans krijgen meer verantwoordelijkheid op te nemen. Studiowonen is er ook voor die jongeren die zich willen voorbereiden op zelfstandig wonen.
De nadruk ligt op het eigen leven organiseren. Begeleiding gaat meer op afstand en ondersteunt indien nodig.
Een studio bestaat uit een kook-, leef- en slaaphoek met badkamer.

Zelfstandig wonen

Stacks Image 59
Als vervolg na verblijf of contextbegeleiding bieden we verdere begeleiding aan in functie van autonoom wonen.

Het doel van de begeleiding is een stabiele woon- en leefsituatie voor de jongere.

We bieden praktische hulp en willen de jongere ondersteunen op verschillende levensdomeinen zoals wonen, administratie, budget, dagbesteding, vrije tijd en psychosociaal functioneren. Activeren van een netwerk is een belangrijk aspect in het begeleidingsproces zodat de jongere, zonder hulpverlening, zelfstandig kan functioneren.

Wie contextbegeleiding in functie van autonoom wonen volgt, heeft elke week contact(en) met zijn of haar begeleid(st)er, meestal in de woonst van de jongere. Het aantal contacten per week kan variëren naargelang het verloop van de begeleiding en de eigen hulpvraag.

Schakelen

Stacks Image 232
Doorheen een begeleidingstraject kan er flexibel geschakeld worden tussen de verschillende modules die geactiveerd kunnen worden binnen de setting van Log-In. Indien aangewezen ondersteunt hetzelfde duo (contextbegeleider en individuele begeleider) het volledige traject. Het is echter mogelijk dat er indicaties zijn om net een andere begeleider in te zetten om het ontwikkelingsproces gaande te houden.
We doen ook beroep op La Trao als ondersteuningsmodule binnen onze vzw.