'In de begeleiding proberen we je problemen op een andere manier te bekijken. Als de gewone antwoorden zouden helpen, dan had je al lang zelf een oplossing gevonden'
Dagbegeleidng

Gezinsbegeleiding

 

We begeleiden vanuit de overtuiging dat problemen kunnen veranderen door ze te bespreken en er dan naar te handelen. De begeleiders komen om de 14 dagen aan huis. Een gelegenheid om stil te staan bij jezelf, je gezin, opvoeding, communicatie, relaties …..

 

 

Dagbegeleiding

 

Je komt elke weekdag naar het dagcentrum, tenzij anders afgesproken bij de start van de begeleiding. In het dagcentrum kom je in een groep van leeftijdsgenoten terecht: van 6 tot 12 jaar (de Trompet of de Tamboer) of van 13 tot 18 jaar (de Tuba of Delta).

 

 

Verantwoordelijkheid

 

De ouders blijven verantwoordelijk voor de opvoeding en voor het opvolgen van de school van hun kinderen.

Start van de begeleiding

 

de module contextbegeleiding, zoals de gezinsbegeleiding officieel noemt, is rechtstreeks toegankelijk. Dat betekent dat je zelf of via een andere hulpverlener contact met ons kunt opnemen. Wij verkennen dat met jou en je gezin of je in aanmerking komt. Als dat zo is, dan kom je meestal op een wachtlijst terecht, want er zijn heel wat gezinnen voor je. Als je niet voor gezinsbegeleiding in aanmerking komt, dan zoeken we samen naar een andere oplossing.

 

Gezinnen die begeleid worden door een consulent van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank (SDJ) kunnen eveneens bij ons terecht.

 

Als er bij ons een plaats vrijkomt, dan nemen de gezinsbegeleiders met je contact op om concrete afspraken te maken.

 

 

Vervoer

 

De kinderen en jongeren moeten op eigen kracht, of met behulp van hun ouders of de school, in het dagcentrum kunnen geraken. Als dit niet lukt zoeken we samen naar een oplossing.

 

 

Kosten

 

De dagbegeleiding is kosteloos.