'Je hebt nog heel wat te leren en/of wil graag van dichtbij opgevolgd worden, dan kan kamertraining je hierbij op weg helpen'

'Ben je al vrij zelfstandig en/of heb je aan wekelijkse contacten voldoende,dan is begeleid zelfstandig wonen misschien wel jouw ding'
Op eigen benen staan

Er aan beginnen


In overleg met je contactpersoon-aanmelder kom je op onze wachtlijst. We nemen contact met je op wanneer er een plaats vrij komt. Dit kan vrij vlug gaan maar kan ook enkele maanden duren. Je krijgt een vaste begeleider met wie je minstens 1 keer per week een afspraak maakt.

 

Onze diensten situeren zich binnen de Bijzondere Jeugdbijstand en maken deel uit van de Integrale Jeugdhulpverlening. Een begeleiding kan enkel starten na akkoord van de Intersectorale Toegangspoort.

Wat gebeurt er in een begeleiding?


In een begeleiding werk je aan twee soorten vaardigheden: materieel-praktische vaardigheden en 'levensvaardigheden'.

Met materieel-praktische vaardigheden bedoelen we die vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig in deze maatschappij te kunnen (over)leven.

'Levensvaardigheden' gaan over die vaardigheden die nodig zijn om te komen tot wat voor joueen 'goed' leven is. Volgende zaken kunnen hier aan bod komen:

  • zicht krijgen op je sterktes en zwaktes en hoe je hier mee omgaat
  • zicht krijgen op je verleden en wat je hier uit meeneemt
  • zicht krijgen op jouw toekomst en welke stappen je hiertoe kunt zetten
  • bewust worden van je eigen invloed en die van anderen op jou

 

Een woning zoeken


Volg je kamertraining dan krijg je een studio in één van onze gebouwen in Ingelmunster of Roeselare. Wil je zelfstandig wonen dan gaan we samen met jou op zoek naar een studio of appartementje. We stellen je dan ook voor je in te schrijven in een sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij.

 

 

Schoolgaan of werken


Je volgt onderwijs zolang je leerplichtig bent. Daarna beslis jij of je verder studeert of gaat werken. We verwachten dat je je verant-woordelijkheid opneemt en steunen je hierbij.

 

 

Vrije Tijd


Ontspanning volgt op inspanning. Hoe vul jij die tijd in? Heb jij hier vragen, dan zoeken we het samen uit.

 

 

Geld


Wanneer je nog geen 18 jaar bent, krijg je een inkomen van de Vlaamse Gemeenschap. Ben je meerderjarig en heb je geen of onvoldoende inkomen, dan kun je leefloon aanvragen in het OCMW. Samen met jou zoeken we hoe jij je budget kunt plannen, betalingen kunt verrichten en zelfstandig met geld kunt omgaan.

 

Papieren


Je leert papieren (huurcontract, verzekeringen, facturen …) interpreteren, behandelen en bijhouden.

 

 

Huishouden


Dit gaat over koken, poetsen, wassen, strijken … Leren hoe je dit doet en hoe je dit organiseert, komen hier aan bod.

 

 

Persoonlijke zaken


Je kunt bij ons terecht met je persoonlijke ideeën, dromen, bedenkingen, moeilijkheden, zorgen … Erover praten, discussiëren, van gedachten wisselen … dit is allemaal mogelijk en de beslissing wat jij er daarna wilt mee doen, blijft bij jou.

 

 

Ouders, partners, familie en vrienden


Weten bij wie je terecht kan als het goed of slecht gaat, is heel belangrijk. Contact leggen en onderhouden met ouders, partners, familie en vrienden moedigen we sterk aan.