Meisje en begeleidster op feest

Je kan enige tijd niet langer thuis wonen. Je komt bij ons terecht en je verblijft voor kortere of langere tijd in een groep van 10 tot 12 kinderen of jongeren. We proberen steeds om de duur van jouw verblijf zo kort mogelijk te houden
We willen samen met je ouders en met jou zoeken naar een mogelijke oplossing.

Als je niet meer thuis kunt wonen, bieden wij heel wat verschillende mogelijkheden:

  • Je kunt voor een week bij ons verblijven in crisisopvang. Dit kan maximum met één week verlengd worden
  • In het aanvullend verblijf in het Freem, verblijf je maar voor een korte periode bij ons en alleen op die dagen dat het werkelijk nodig is. Ondertussen krijgen jij en je gezin intensieve begeleiding zodat je terug naar huis kunt.
  • In het langdurig verblijf van ’t Hofke en de Tremel kun je voor meerdere jaren en, als het nodig is, elke dag van de week bij ons verblijven.  Ondertussen wordt met jou en je gezin gekeken wat de mogelijkheden zijn om contact met elkaar te houden en wat de toekomst kan brengen.
  • Log-In biedt trajectbegeleiding voor jongeren vanaf 14 jaar. Jij en je gezin worden aan huis begeleid. Verblijf wordt ingezet als tijdelijke ondersteuning.

Kennismaking


Als er bij ons een plaats vrij komt dan neemt de consulent met jou en met je ouders contact. Je wordt uitgenodigd voor een kennismaking en we bespreken wat we van elkaar kunnen verwachten.

 

Begeleiders


In de groep zijn verschillende begeleiders. Je krijgt een individueel begeleider toegewezen die je van dichtbij volgt en met wie je kleine of grote problemen kan bespreken. Er is ook een gezinsbegeleider die met jou en met je ouders afspraken maakt en hen ondersteunt.

 

Jij in de groep


In de groep zijn er afspraken die zorgen dat iedereen zich gerespecteerd voelt. Soms doe je dingen samen met anderen soms doe je een activiteit alleen. Je hebt ook je eigen kamer waar je ook je persoonlijke spullen kunt bewaren.

 

Ouders en familie


We vinden het belangrijk dat er veel contact is tussen jou en je familie op voorwaarde dat het veilig is. Tijdens het weekend maar soms ook tijdens de week of op vakantiedagen kan je thuis verblijven. Dat wordt met jou, je ouders en de consulent bepaald. Je kan ook regelmatig telefoneren. Je ouders worden ook betrokken bij alles wat voor jou belangrijk is.

 

School


Samen met jou en je ouders kiezen we de school die het best bij je mogelijkheden past. Indien mogelijk blijf je naar dezelfde school gaan als voor je verblijf bij ons.

 

Vrije tijd


Er zijn soms activiteiten in de groep waar je kan aan deelnemen maar je kan ook aansluiten bij een sportclub of hobbyclub.

 

Geld


Wij worden gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Wij betalen de kosten voor verblijf, school, kledij, ontspanning voor iemand die bij ons verblijft. Maar natuurlijk kunnen ouders die dat willen zelf ook nog zaken kopen voor hun kinderen. Als jongere krijg je afhankelijk van je leeftijd ook zakgeld waar je iets extra mee kan kopen.