Waarom is jouw steun nodig?


De vzw wordt toch gesubsidieerd door de overheid? Correct, maar wist u dat de subsidie van de werkingskosten de levensduurte niet volgt? In 2004 werd in een onderzoek* aangetoond dat de kloof met de levensduurte steeds groter wordt. Toenmalig minister Vervotte bevestigde de juistheid van dit onderzoek en beloofde een inhaalbeweging. Een eerste stap werd gezet en … enige jaren later weer ingetrokken. Bovenop werden recent index-aanpassingen door de overheid niet toegepast. We gaan er dus financieel meer en meer op achteruit.

In het licht van de besparingen die de Vlaamse overheid plant neemt onze bezorgdheid alleen maar toe hoe we alle bijkomende kosten voor uitbreiding van hulpverlening op basis van actuele noden én onderhoud van alle daartoe benodigde accommodatie kunnen realiseren. Daar bovenop worden we nog eens geconfronteerd met allerlei mogelijke nieuwe administratief-juridische verplichtingen op basis van steeds meer regelgeving die leiden tot bijkomende uitgaven. Vandaar onze nood en oproep voor steun.

*Kwaliteitsnormenmodel, Vlaams Welzijnsverbond, 2004

 

 

twee handen in elkaar

 

Wat kun je steunen?


  • De inhoudelijke werking rond onze kinderen, jongeren en gezinnen waarbij u een specifieke afdeling kan kiezen of meer inhoudelijke projecten zoals daar zijn: vrije tijd en hobby of het op vakantie gaan van onze kinderen en jongeren; het zoeken naar solidaire netwerken waardoor kinderen en jongeren zonder veel familie of netwerk toch opgenomen kunnen worden in  netwerken van betrokken en geëngageerde mensen uit hun streek; het steunen van onze ateljeewerking die er van uitgaat dat elke jongere een talent heeft en wanneer hij of zij zich hierin kan uitleven ervaart men meer eigenwaarde en ondersteunt men de groei van het eigen zelfbeeld; expliciet grote noden in de financiering ervan 

  • De werking van de vzw rond onderhoud van gebouwen en  accommodatie met de keuze voor lopende projecten of meer in het algemeen; in 2012 is “De Tussenstap”, Blommestraat , Rumbeke, het meeste toe aan renovatiewerken waarvan al 75% is gerealiseerd; daarnaast komen nu nog de verbouwing van het trainingscentrum kamerwonen in Ingelmunster en de zoektocht naar huizen voor de beide dagcentra in Roeselare op onze agenda.

  • Onze projecten in de regio via samenwerking met de socio-culturele sectoren, die een extra engagement betekenen voor onze werking, zijn succesvol zie het project Tuin der Lusten dat sinds drie jaar een bijdrage levert in het groeien van sociaal-artistieken projecten in Roeselare. Dit is een kans voor onze gezinnen om zich te integreren in de samenleving.

  • Er is ook ons innovatief project La Trao dat zich ontwikkelt in een multidimensionaal ondersteuningsproject voor gezinnen en jongeren die vastlopen in de hulpverlening. Dit project zorgt er sinds enkele jaren voor dat we oplossingen aanreiken om geblokkeerde hulpverlening weer op gang te brengen. Een meerwaarde voor cliënt, hulpverlener en samenleving.

  • Wanneer u een gift overmaakt zal u op de hoogte gebracht worden wat er met uw gift in het lopende jaar gebeurt. U ontvangt een klein rapport. Met dank!

 

Hoe kun je steunen?


 • Je kunt giften overmaken, die zijn vanaf een minimum van 40€ fiscaal aftrekbaar aan een vast tarief van 45%. De vzw heeft hiervoor een erkenning. Kwijtschriften zullen hiervoor uitgereikt worden. Meer informatie vind je in de folder giften (PDF).
 • Je kunt ook overwegen om een legaat onder de vorm van een testament op te stellen waarbij je bij je overlijden een voordeel kunt toekennen aan onze vzw én eventueel aan naaste familieleden. Meer informatie vind je in de folder legaten (PDF).
 • Je kunt eenmalig of voor een bepaalde duur sponsor worden van een afdeling, een project of van de vzw op zich

 

Wat kun je doen?


Wij nodigen je uit om met ons contact te nemen. Dan kunnen we je mogelijkheden en werkwijze situeren zodat je de beste keuze naar je gevoel kunt maken. Met dank bij voorbaat: sociaalfonds [at] vzw-ok [dot] be.

 

Met dank aan

In de voorbije jaren konden wij rekenen op heel wat financiële giften of giften in natura van privé personen waarvan we hopen dat zij een langdurig engagement willen aangaan tot ondersteuning. Onze welgemeende dank.

In de voorbije jaren waren ook heel wat verenigingen, bedrijven en zelfstandigen bereid om ons op projectbasis of op middellange termijn financieel te steunen. Hieronder een overzicht van het voorbije jaar 2013, uit dankbaarheid:

BNP Paris Bas Fortis (Award), Kiwanis Rodenbach, Bank Delen NV, Veramme&Co bvba, Top Motors, Inofarma,  Titeca Henri Accountancy cvba, Verzekeringskantoor Johan Priem, Skyline Communications NV, Hamers-Dochez bvba, Vandewalle bvba, Top Mart nv, Fivanco nv, firma Cematec, Zakenkantoor Deneve, CD-X bvba, Vandelanotte bvba, Ladies' Van Kleef, J. Cappelle & Co bvba, Ronde Tafel Roeselare, Runnersgroep Beveren (Leie), Kiwanis de IJzer Diksmuide, Joef Roeselare, Coussée-Bostoen nv, Hanssens Telecom nv, Kiwanis Blauwvoet Roeselare, Rotary Mercurius, Gilde der Erepoorters Roeselare, Kiwanis Wervik, Focus Brandstore, Vanelek bvba, Colora Verfwinkel bvba, De Meulenaere bvba.