De vzw kent haar wortels in een privé engagement van het echtpaar J.Camerlynck-S.Vanneste en weldoeners in de regio vanaf de oorlogsjaren. De locatie waar de Roeselaarse figuur Moeder Ida’ -een kloosterzuster met adellijke roots - voor weeskinderen zorgde werd door hen overgenomen en uitgebouwd.

Na vele jaren privé mecenaat werd de vzw erkend door het Min. van Justitie binnen de Jeugdbescherming en daarna door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Welzijn binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Sinds 1983 werkte de vzw onafgebroken aan een differentiatie van vormen van hulpverlening.


Bekijk hier een tekstversie van onderstaande geschiedenis voorstelling

 Geschiedenis affiche 1Geschiedenis affiche 2